Tag: CPC

CPM, CPC, CPA là gì?

CPM, CPC, CPA là gì?
CPA Chi phí mỗi hành động hoặc CPA (đôi khi được gọi là Pay Per Action hay PPA ) là một mô hình quảng cáo trực