In decal nước bình sành sứ

In decal nước bình sành sứ

In decal nước là một trong những dịch vụ in ấn tương tự hình thức in lụa và in chuyển nhiệt. Sử dụng phương pháp in decal