Giấy decal nước in bút viết

Giấy decal nước in bút viết

Nếu như in decal chuyển nhiệt là phương pháp in để gia nhiệt lên các hoa văn, họa tiết trên phim in chuyển dính lại trên bề