Tag: dịch vụ in Backkit film chất lượng cao

In nhanh Backlit film

In nhanh Backlit film
Backlit film là một loại vật liệu trong suốt chuyên dùng trong in kỹ thuật số, nó được chia làm 2 loại có keo và không