Tag: giá mạng nhện 3*4 ô cong

Giá mạng nhện – Backdrop

Giá mạng nhện - Backdrop
Là một thiết bị quảng cáo lưu động chuyên nghiệp, giá mạng nhện (hay còn gọi là khung backdrop) là sản phẩm được thiết kế thông