Tag: giấy decal nước

Giấy decal nước in bút viết

Giấy decal nước in bút viết
Nếu như in decal chuyển nhiệt là phương pháp in để gia nhiệt lên các hoa văn, họa tiết trên phim in chuyển dính lại trên bề

Giấy decal nước in bình trà

Giấy decal nước in bình trà
Giấy decal nước gồm 2 thành phần chính là màng nước và đế keo. Với cấu tạo là màng nước rất mỏng nên có thể bám