Giấy chuyển nhiệt 3G Jet - Opaque

Giấy chuyển nhiệt 3G Jet – Opaque

Giấy decal nhiệt 3G Jet-Opaque là loại giấy phù hợp để chuyển tất cả các loại hình ảnh lên bông hoặc vải polyester màu sáng hoặc