Tag: in vải bố

In nhanh vải Canvas

In nhanh vải Canvas
Canvas là chất liệu vải cao cấp, có bề mặt giống vải, sớ vải to đan xen lại tạo thành một mảng lớn (giống như vải