Backdrop 3x4 ô cong

Backdrop 3×4 ô cong

Trong ngành dịch vụ quảng cáo, khung backdrop 3x4 ô cong (khung giá mạng nhện, khung popup sân khấu) cũng là sản phẩm được ưu tiên