Cắt bế decal tem nhãn hộp nhựa, ly, chén

Cắt bế decal tem nhãn hộp nhựa, ly, chén

Công nghệ in, cắt bế tem nhãn sử dụng chất liệu chính là decal sữa, decal trong, decal kim loại, decal giấy, kích thước đa dạng