Tag: tập đoàn Dentsu

Kinh nghiệm quảng cáo của Dentsu

Kinh nghiệm quảng cáo của Dentsu
Mặc dù chỉ đứng vị trí thứ năm trong danh sách các tổ chức quảng cáo lớn nhất thế giới với lợi nhuận ròng trên 2