Cắt bế tem nhãn phụ sản phẩm

Cắt bế tem nhãn phụ sản phẩm

Tem nhãn, tem nhãn phụ một phần không thể thiếu đối với một thiết bị hay sản phẩm bất kỳ nhằm tạo ra sự nhận biết